Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Nhóm - Nơi làm việc > Cách đăng ký các phòng, ban trong công ty

Cách đăng ký các phòng, ban trong công ty

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Hãy sử dụng tính năng nhóm.

Có thể đăng ký và quản lý nhân viên của các chi nhánh hoặc các phòng ban giống như đối với nhóm.

Có thể quản lý các phân lớp bằng việc sử dụng sơ đồ tổ chức công ty.

Chi tiết tham khảo trong trang Quản lý nhóm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll