Doreming > Dành cho nhân viên > Cài đặt lần đầu > Hướng dẫn đăng nhập vào Doreming

Hướng dẫn đăng nhập vào Doreming

img

3 years ago Cập nhật

[Dành cho nhân viên]


Khi nhà quản lý tạo tài khoản Doreming cho nhân viên, sẽ có mail thông báo ID đăng nhập và thay đổi mật khẩu 

Nhân viên sẽ click vào đường dẫn được ghi trong email để thay đổi mật khẩu 


Sau khi click vào đường dẫn, nhân viên sẽ nhập mật khẩu của mình vào ô Mật khẩu sau đó ấn Cập nhật

Sau khi ấn Cập nhật việc đăng ký tài khoản đã hoàn tất. 

Nhân viên đăng nhập theo đường dẫn https://d.doreming.com/entrance/ bằng ID và mật khẩu đã đăng ký 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll