Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Lương > Cách kiểm tra việc tính lương

Cách kiểm tra việc tính lương

img

1 year ago Cập nhật

Khi kết quả tính lương bị sai, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tính sai lương.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp và cách khắc phục. 


1. Lương cơ bản, phụ cấp tính sai

Kiểm tra lần lượt các mục cài đặt trong điều kiện lao động của nhân viên

Số ngày lao động của nhân viên trong tháng được quy định đã chính xác với thời gian thực tế

 

Kiểm tra lại số tiền lương cơ bản, nếu lương cơ bản của nhân viên phục thuộc vào số ngày công nhân viên đó đi làm hãy tích vào dấu tích. 

Kiểm tra lại số tiền phụ cấp của nhân viên trong tháng, cách phân loại thanh toán theo tháng cố định, cuối tháng nhập, hay số lần làm việc thực tế.... 

2. Khi Thuế, bảo hiểm, phí công đoàn tính sai

Trong mục Thiết lập - Nhân viên, tìm kiếm nhân viên bị tính sai, click vào biểu tượng đồng tiền phía bên phải 

Lần lượt kiểm tra các mục Bảo hiểm xã hội, Thuế thu nhập 


Kiểm tra loại hợp đồng của nhân viên là hợp đồng chính thức hay hợp đồng thời vụ Kiểm tra nhân viên này thuộc đối tượng tính thuế hay không tính thuế 

Số người phụ thuộc của nhân viên đó ra sao ? 

Bước tiếp theo kiểm tra mục Thuế/Bảo hiểm xã hội 

Kiểm tra các mục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quỹ công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp


Sau khi kiểm tra các thông tin trên, ấn cập nhật. 

Để việc tính lương được tiến hành lại, Click vào mục Kết quả thực tế đi làm

Sau khi vào kết quả thực tế đi làm, tìm kiếm nhân viên và cập nhật 


Việc cập nhật Kết quả thực tế đi làm được hoàn tất thì việc tính lương lại sẽ được tiến hành Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll