Doreming > Danh sách các tính năng > Tính năng định vị GPS > Nhận thông tin vị trí khi dập thẻ chấm công

Nhận thông tin vị trí khi dập thẻ chấm công

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho người quản lý】

Giới thiệu thiết lập để nhận thông tin vị trí chấm công

Ở trang nhân viên có thể nhận thông tin vị trí để chấm công.

  1.  Thực hiện từ Thiết lậpーThông tin doanh nghiệp

  2. Lựa chọn Máy chầm công -> Sử dụng chấm công bằng định vị -> Nhận -> Cập nhật


  3. Sau bước thiết lập bên trên, mở máy chấm công tại trang nhân viên, vì được yêu cầu cho phép việc lấy thông tin vị trí nên hãy chọn  Allow hoặc cho phép
    ※Trường hợp nhân viên không cho phép thì không thể nhận thông tin vị trí.

  4. Có thể xem thông tin vị trí tại màn hình chi tiết kết quả thực tế đi làm.
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll