Doreming > Lương/quản lý lương > Cài đặt quản lý lương > Cài đặt ứng lương cho nhân viên

Cài đặt ứng lương cho nhân viên

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho người quản lý 】

Thực hiện thiết lập ứng lương(Dịch vụ cho nhân viên ứng lương)

  1. Nhấn chọn Thiết lậpーĐiều kiện lao động 


  2.  Nhấn chọn tên của điều kiện lao động.


  3. Hãy nhấn vào thời gian có phần tháng muốn phản ánh thiết lập từ trong lịch sử thiết lập. 
    Tuy nhiên chỉ có thể thay đổi thiết lập của 2 tháng gần nhất tính tới thời điểm hiện tại 


  4. Mở thẻ Tiền lương/Phí đi lại 


  5. Nếu sử dụng hình thức Ứng lương  thì hãy chọn Thực hiện tại 【Sử dụng My Salary】

Sau đó nhân Cập nhật, việc cài đặt ứng lương cho nhân viên được hoàn tất Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll