Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Liên quan đến tiền lương > Có thể chuyển khoản tiền lương tới nhiều tài khoản không?

Có thể chuyển khoản tiền lương tới nhiều tài khoản không?

img

10 months ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có thể chỉ định tối đa 2 tài khoản ngân hàng để chuyển khoản lương.

Trường hợp chuyển khoản tới 2 tài khoản, hãy thiết lập số tiền chuyển khoản tối đa cho tài khoản 2.

Ví dụ)Trường hợp mức tối đa là 10 triệu đồng

① Lương là 40 triệu(Trường hợp số tiền nhiều hơn mức tối đa:Chuyển số tiền đạt mức tối đa cho tài khoản 2, phần còn lại chuyển vào tài khoản 1)
Tài khoản 1:30 triệu đồng
Tài khoản 2:10 triệu đồng

②Lương là 8 triệu (Trường hợp số tiền ít hơn mức tối đa:Chuyển toàn bộ vào tài khoản 2)
Tài khoản 1:0 đồng
Tài khoản 2: 8 triệu

※Phí chuyển khoản sẽ phát sinh 2 lần khi chuyển vào 2 tài khoản.

※Trường hợp sử dụng MySalary, nhân viên chỉ có thể chuyển khoản vào 1 tài khoản.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll