Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Liên quan đến tiền lương > Có thể chuyển khoản tiền lương tới nhiều tài khoản không?

Có thể chuyển khoản tiền lương tới nhiều tài khoản không?

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có thể chỉ định tối đa 2 tài khoản ngân hàng để chuyển khoản lương.

Trường hợp chuyển khoản tới 2 tài khoản, hãy thiết lập số tiền chuyển khoản tối đa cho tài khoản 2.

Ví dụ)Trường hợp mức tối đa là 10 triệu đồng

① Lương là 40 triệu(Trường hợp số tiền nhiều hơn mức tối đa:Chuyển số tiền đạt mức tối đa cho tài khoản 2, phần còn lại chuyển vào tài khoản 1)
Tài khoản 1:30 triệu đồng
Tài khoản 2:10 triệu đồng

②Lương là 8 triệu (Trường hợp số tiền ít hơn mức tối đa:Chuyển toàn bộ vào tài khoản 2)
Tài khoản 1:0 đồng
Tài khoản 2: 8 triệu

※Phí chuyển khoản sẽ phát sinh 2 lần khi chuyển vào 2 tài khoản.

※Trường hợp sử dụng MySalary, nhân viên chỉ có thể chuyển khoản vào 1 tài khoản.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll