Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Liên quan đến tiền lương > Không tìm thấy bảng lương chi tiết (Trang dành cho nhân viên)

Không tìm thấy bảng lương chi tiết (Trang dành cho nhân viên)

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho nhân viên】

Trường hợp không nhìn thấy bảng lương chi tiết trên trang dành cho nhân viên, có thể do một trong những nguyên nhân sau:

  •  Nhà quản lý chưa thiết lập bảng lương chi tiết
  • Chưa tới ngày chi trả lương

Ví dụ)Quản lý thiết lập bảng lương chi tiết Ngày trả lương:ngày 10/2

Vào ngày 5/2 , bảng lương chi tiết sẽ chưa được hiển thị.
Từ ngày 10/2 trở đi mới có thể nhìn thấy bảng lương chi tiết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll