Doreming > Cài đặt ban đầu > Cài đặt ban đầu > Đăng nhập ID và mật khẩu

Đăng nhập ID và mật khẩu

img

3 years ago Cập nhật

Đăng nhập ID

Mỗi nhân viên khi đăng nhập sẽ được phát hành một ID. ID này quan trọng khi đăng nhập vào trang web nhân viên. Người quản lí hãy truyền đạt thông tin này đến các nhân viên.  ID này cũng có thể thay đổi được . Để biết về hướng dẫn thay đổi hãy xem bài viết dưới đây. 

Mật khẩu 

Cài đặt mật khẩu cần thiết để đăng nhập vào tài khoản của nhân viên. 

I. Thiết lập -> Nhân viên

II. Click vào biểu tượng "Chìa khoá" để thay đổi mật khẩu nhân viên

III. Có 2 cách cài đặt mật khẩu: (Cách 1) Cài đặt bắt buộc (quản lí thực hiện), (2) Cài đặt từ nguyện (nhân viên thực hiện).


1. Thay đổi mật khẩu bắt buộc
Phương pháp này quản trị viên thay mặt nhân viên cài đặt buộc thay đổi mật khẩu.
Click thay đổi 2 lần để xác nhận mật khẩu.
Đối với quản trị viên khi  mật khẩu bị thay đổi, thông báo thay đổi bắt buộc mail sẽ được gửi đến nhân viên ( cần thiết được đăng kí địa chỉ mail với nhân viên ).
Mail mẫu thông báo thay đổi mật khẩu bắt buộc.


2.E-mail yêu cầu đặt lại mật khẩu 
Đây là phương pháp cài đặt nhân viên khi bạn nhấn vào Gửi, e-mail của yêu cầu thay đổi mật khẩu sẽ được gửi đến nhân viên và nhân viên sẽ tự đặt mật khẩu.
※Cần thiết để đăng kí trước địa chỉ mail của nhân viên,  địa chỉ e-mail có thể đăng kí trên màn hình thông tin cơ bản bằng cách click vàonhân viên ở đầu màn hình. 
E-Mail yêu cầu cài đặt lại mật khẩu

  2.1 Hãy đặt lại mật khẩu từ liên kết của e-mail.
   

   2.2. Xác nhận mật khẩu 2 lần và click vào uppdate.


   2.3. Đăng nhập vào đăng nhập


   2.4. E-mail hoàn thành thay đổi mật khẩu sẽ được gửi, 

   Bạn có thấy bài viết này hữu ích
   Scroll