Doreming > Cài đặt ban đầu > Cài đặt ban đầu > Hướng dẫn đăng ký mới công ty

Hướng dẫn đăng ký mới công ty

img

3 years ago Cập nhật

Hướng dẫn đăng ký mới công ty

- Vào trình duyệt nhập link sau

Link chính thức: https://d.doreming.com/registration/

                      

-       Điền thông tin công ty và thông tin Admin của hệ thống (lưu ý thông tin của email của Admin sẽ không thay đổi được), sau đó chọn “Tôi đồng ý” và nhấn Xác nhận.


-       Trong màn hình “Xác nhận đăng ký”, nhấn vào nút Đăng ký.

-       Hệ thống sẽ gửi email đến địa chỉ email được điền ở trên với nội dung tương tự như bên dưới


-       Nhấn vào link như trong email yêu cầu để xác nhận email tạo tài khoản và chính thức tạo tài khoản.

-       Trong trường hợp bạn không nhận được email xin hãy kiểm tra mục “Spam” của email 

-       Trong trường hợp vẫn chưa nhận được email, có thể địa chỉ email của bạn đã nhập sai, Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng xin bạn hay quay lại và đăng ký lại một lần nữa.

-       Sau khi nhấn vào link, hệ thống sẽ gửi thêm 1 email có nội dung như sau


-       Sử dụng link và ID trong email trên để đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu đã được đăng ký phía trên.

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll