Phê duyệt lịch làm việc

img

3 years ago Cập nhật


【Dành cho  quản lý】

Các bước phê duyệt yêu cầu lịch làm việc từ nhân viên.

Có ba bước.

 1.  Tiến hành từ menu ca làm theo tháng ở trang của nhà quản lý 
 2.  Tiến hành từ link của mail 
 3.  Tiến hành từ thông báo trong trang của nhà quản lý 

 1. Tiến hành phê duyệt từ menu lịch làm việc theo tháng ở trang của nhà quản lý 


   Sau khi lựa chọn câu trả lời, click vào nút xác nhận.

 2.  Tiến hành phê duyệt từ link Email. 
  ※Có tác dụng khi đã  thiết lập để gửi thông báo tới quản lý khi có nhân viên yêu cầu ca làm việc. 

   Khi có nhân viên yêu cầu ca làm việc, sẽ có mail gửi tới nhà quản lý. 
   Link trong mail là link dẫn tới trang phê duyệt yêu cầu.

 3. Tiến hành từ thông báo trong trang của nhà quản lý.

          ※Có tác dụng khi đã  thiết lập để gửi thông báo tới quản lý khi có nhân viên yêu cầu ca làm việc. 


          Khi có nhân viên yêu cầu ca làm viêc, quản lý sẽ nhận được thông báo.
          ※Để sử dụng các tính năng này, hãy tiến hành thiết lập thông báo trong mục Điều kiện lao động.

         Trong trường hợp muốn kiểm tra kỹ từng yêu cầu từ nhân viên, chúng tôi đề xuất thiết lập  thông báo.

     

Bài viết này có ích không?  

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll