Doreming > Danh sách các tính năng > Tính năng Lịch làm việc > Sử dụng tự động cập nhật lịch làm việc

Sử dụng tự động cập nhật lịch làm việc

img

1 year ago Cập nhật

【Dùng cho người quản lý】

Trường hợp nhân viên chính thức đang quyết định mẫu làm việc, nghỉ mỗi ngày thì bằng việc sử dụng tính năng tự động cập nhật lịch làm việc sẽ có thể đơn giản hóa việc đăng kí lịch làm việc. Sử dụng tính năng tự động cập nhất lịch làm việc

thì sẽ có thể tự động đăng kí lịch làm việc.

Bên dưới là giới thiệu về trình tự thiết lập. 

 1. Nhấn chọn Lịch làm việctự động cập nhật lịch làm việc.
  Nhấn chọn biểu tượng bánh răng của menu lịch làm việc thì menu sẽ được chuyển đổi và hiển thị menu tự động cập nhật lịch làm việc.

 2. Nhấn chọn nhân viên muốn đăng kí .

 3. Đăng kí lịch làm việc.


  1. Phân loại nghỉ, đi làm
   Hãy nhập vào là đi làm/nghỉ.
   Về việc phân loại nghỉ, đi làm thì hãy xem ở đây.
  2. Mẫu lịch làm việc
   Có thể lựa chọn mẫu lịch làm việc đã đăng kí. Đăng kí mẫu lịch làm việc thì xem ở đây.
  3. Bắt đầuーKết thúc
   Khi lựa chọn mẫu lịch làm việc, thì thời gian bắt đầu và kết thúc sẽ được phản ánh tự động .
   Trường hợp không lựa chọn mẫu lịch làm việc thì sẽ nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.
  4. Nghỉ giữa ca
   Thời gian nghỉ giữa ca cũng giống vậy, nếu đang được thiết lập bằng mẫu lịch làm việc thì sẽ được tự động phản ánh.
   Ngoài ra, theo luật lao động chỉ khi thời gian nghỉ giữa ca đang là【Thiết lập bằng lịch làm việc】thì mới có thể thiết lập thời gian nghỉ giữa ca.
   Tại thiết lập nghỉ giữa ca của luật lao động, nếu đang chọn【Thiết lập bằng lịch làm việc】thì nghỉ giữa ca lựa chọn ở đây sẽ được phản ánh.
   Ở luật lao động nếu chọn một trong những cái【Thiết lập thời gian cố định ・Dập thể chấm công khi nghỉ giữa ca・Thiết lập ứng với độ dài của thời gian làm việc 】thì thiết lập nghỉ giữa cả ở luật lao động sẽ được ưu tiên.
   Thiết lập nghỉ giữa ca của luật lao động thì xem ở đây. 
  5. Biểu tượng Clear
   Dùng để xóa hết các nội dung đã nhập.
  6. Sử dụng ngày lễ 
   Trường hợp là ngày lễ, thì hãy thiết lập sẽ sử dụng lịch làm việc đã thiết lập ngày lễ hay là lịch làm việc đã thiết lập ngày thông thường.
   • Ngày lễ thì sử dụng mẫu ngày lễ: Sẽ đăng kí lịch làm việc bằng lịch làm việc đã thiết lập ngày lễ.
    ※Có thể lựa chọn chỉ khi đang check vào ô sử dụng mẫu ngày lễ.
   • Sử dụng mẫu ngày thông thường: Sẽ đăng kí lịch làm việc bằng lịch làm việc bằng lịch làm việc đã thiết lập các ngày trong tuần.
  7. Cập nhật tự động 
   Lựa chọn ngày bắt đầu đăng kí lịch làm việc bằng tự động cập nhật.
   ※Ngày bắt đầu thì hãy đặt ngày sau ngày hôm sau.
  8. Cập nhật
   Nhấn chọn cập nhật.

 4. Sẽ có bảng xác nhận xuất hiện, nhấn chọn OK.


 5. Quay lại màn hình danh sách, tại cột tình trạng của nhân viên sẽ hiển thị đang cập nhật.


  ※Trường hợp xóa bỏ cập nhật tự động thì sẽ quay lại bước 3, bỏ dấu check ở ô đang cập nhật và cập nhật.

Bên trên là hoàn tất việc thiết lập tự động cập nhật lịch làm việc.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll