Trích xuất dữ liệu công việc

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Quản lý có thể xuất file công việc dưới định dạng CSV*1. 

Quản lý cũng có thể nắm bắt chi tiết các dữ liệu, xuất file dữ liệu liên quan đến các công việc dự kiến, kết quả thực tế đối với từng nhân viên hoặc từng nhóm theo ngày, tháng, kì hạn,... Hãy sử dụng tính năng này để xác nhận nội dung công việc và thời gian công việc của nhân viên. 

 • Nhấp chọn Lịch làm việc - Tác vụ


 • Dữ liệu được xuất là các kết quả tìm kiếm tại các danh mục ( là các dữ liệu đang được hiển thị)  Sau khi quản lý chỉ định 1 nhóm ở một danh mục bất kì, thì nhóm đó sẽ tiếp tục được hiển thị tại tất cả các danh mục 
  Ví dụ)Tại lịch làm theo tháng, quản lý chỉ định nhóm A.Sau đó, khi đi đến trang hiển thị Tác vụ, nhóm A đã được chỉ định và các thành viên của nhóm A được hiển thị. 
  Hãy tìm kiếm nội dung muốn xuất rồi tiến hành xuất file. 

  1. Nhấp chọn Xuất file ở đầu trang hiển thị. 


  2. Hộp thoại Xuất file hiển thị. Sau khi lựa chọn các định dạng, hình thức, mã hóa*2.
   Với thiết lập mặc định, nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Nhật thì chọn Mã hóa là SJIS, nếu là ngôn ngữ khác thì chọn UTF-8.   【Mẫu file CSV】  Cài đặt xuất file

  Quản lý có thể thay đổi hình thức của đầu ra. 

  Quản lý có thể thiết lập định dạng ngày, giờ, thay đổi tên các mục, thứ tự các mục, thêm và xóa bỏ các mục.
  Ngoài ra, có thể thêm các công thức tính toán. Ví dụ: tính toán thời gian làm thêm và thời gian tăng ca đêm của Công việc A.
  Sau khi xuất dữ liệu tác vụ, quản lý có thể dễ dàng chỉnh sửa.

  1. Nhấp chọn Cài đặt export ở đầu trang. 


  2. Tiến hành cài đặt export


   1. Tiến hành thiết lập đầu ra như định dạng ngày, giờ, mã hóa,...
   2. Danh sách chỉnh sửa được hiển thị, hãy sử dụng danh sách chỉnh sửa khi cần.
    +Đăng ký mới: Tạo cài đặt export mới.
    Quay lại chỉnh sửa: Quay lại nội dung đã thêm hoặc đã xóa.
    Lưu: Lưu nội dung chỉnh sửa. 
    Lưu thành cài đặt mới: Sử dụng khi chỉnh sửa nội dung hiển thị hiện tại và lưu dưới dạng cài đặt export mới.
    Xóa cài đặt: Xóa cài đặt export
    Thêm mục trích xuất dữ liệu: Bạn có thể thêm các mục hiển thị mới
    Thêm công thức tính toán: Sử dụng trong trường hợp sử dụng công thức tính để thu được dữ liệu mong muốn. 

  *1 File CSV
  CSV là viết tắt của Comma Separated Value. Đây là một loại định dạng văn bản đơn giản mà trong đó, các giá trị được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. CSV còn được gọi là File giá trị phân tách bằng dấu phẩy.
  Để sử file CSV này, bạn cần đến Text editor như phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel hay sổ ghi chép,...

  *2 Mã hóa
  Là quá trình chuyển đổi dữ liệu theo 1 quy tắc nhất định. Trong mã hóa File CSV, có 2 loại mã hóa là SJIS và UTF-8
  【SJIS】Là bộ mã ký tự tiếng Nhật, được sử dụng phổ biến trong các văn bản trên máy tính.
  【UTF-8】Là bộ mã ký tự phổ biến trên thế giới, có thể sử dụng với hầu hết các loại máy tính.
  Cả 2 loại mã hóa này đều phổ biến, tuy nhiên tùy vào loại máy và hệ điều hành có thể gây ra lỗi font chữ.
  Nếu xảy ra lỗi font, vui lòng tải lại bộ mã hóa khác.

  Bạn có thấy bài viết này hữu ích
  Scroll