*1 File CSV
CSV là viết tắt của Comma Separated Value. Đây là một loại định dạng văn bản đơn giản mà trong đó, các giá trị được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. CSV còn được gọi là File giá trị phân tách bằng dấu phẩy.
Để sử file CSV này, bạn cần đến Text editor như phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel hay sổ ghi chép,...

*2 Mã hóa
Là quá trình chuyển đổi dữ liệu theo 1 quy tắc nhất định. Trong mã hóa File CSV, có 2 loại mã hóa là SJIS và UTF-8
【SJIS】Là bộ mã ký tự tiếng Nhật, được sử dụng phổ biến trong các văn bản trên máy tính.
【UTF-8】Là bộ mã ký tự phổ biến trên thế giới, có thể sử dụng với hầu hết các loại máy tính.
Cả 2 loại mã hóa này đều phổ biến, tuy nhiên tùy vào loại máy và hệ điều hành có thể gây ra lỗi font chữ.
Nếu xảy ra lỗi font, vui lòng tải lại bộ mã hóa khác.