Áp dụng nhiều ca làm việc cùng ngày

img

3 years ago Cập nhật

Áp dụng nhiều ca làm việc cùng ngày ( nhân viên thao tác )

【dành cho nhân viên】

Xin giới thiệu trình tự áp dụng nhiều ca làm việc cùng ngày.

Bn có th dùng nhiu ca làm vic trong cùng 1 ngày hoc có th nhn lương theo tng ca làm vic khác nhau trong 1 ngày. 

1. Nhn vào "Tự yêu cầu ca làm việc"


2. Nhấn vào biểu tượng "+" ngày muốn ứng dụng nhiu ca làm vic trong cùng 1 ngày.


3. Ở dòng được thêm vào , nhập lịch làm việc và nhấn vào cập nhập.4. Xác nhận đã ứng dụng nhiu ca làm vic trong cùng ngày.  Được biểu thị và đang được áp dụng vào phản hồi của nhà quản lí.Trình tự nhân viên áp dụng nhiều ca làm việc cùng ngày đến đây là hết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll