Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Cách thức nhân viên xác nhận kết quả thực tế đi làm

Cách thức nhân viên xác nhận kết quả thực tế đi làm

img

3 years ago

【Dành cho nhân viên】

Trước khi quản lý xác nhận kết quả thực tế đi làm của nhân viên để tiến hành đóng sổ chấm công, nhân viên cần phải xác nhận lại kết quả thực tế đi làm của mình.

1. Tại trang nhân viên, chọn Kết quả thực tế đi làm


2. Nhân viên kiểm tra kết quả thực tế đi làm trong tháng.

Nếu có sai sót trong kết quả thực tế đi làm, nhập vào mục Chú thích 


Sau khi kiểm tra, nhân viên đánh dấu tích ở cột xác nhận rồi chọn Lưu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll