Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Thành tích công việc > Cho phép nhân viên có thể chỉnh sửa kết quả thực tế đi làm

Cho phép nhân viên có thể chỉnh sửa kết quả thực tế đi làm

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Thực hiện tại thiết lập Điều kiện lao động.

Tùy vào cách sử dụng phần mềm của khách hàng, nhân viên của họ có thể không được phép chỉnh sửa kết quả thực tế đi làm. Do đó, trong thiết lập mặc định sẽ mặc định nhân viên không thể chỉnh sửa kết qủa. Tuy nhiên, trong trường hợp người quản lý phụ trách nhiều nhân viên, sẽ rất khó để có thể chỉnh sửa cho tất cả thông tin. Khi đó, quản lý có thể cho phép nhân viên tự chỉnh sửa kết quả thực tế đi làm rồi tiến hành xác nhận.

Tham khảo Tại đây về Cài đặt quyền thao tác cho nhân viên. 

 • Trường hợp cài đặt tại Điều kiện lao động doanh nghiệp
  Tại Thiết lập - Điều kiện lao động, chọn Điều kiện lao động  Tại tap Cài đặt quyền thao tác, chọn Chỉnh sửa thời điểm chấm công, nghỉ giải lao. Cuối cùng nhấp chọn Cập nhật
  Với thiết lập chia sẻ, tất cả những nhân viên áp dụng điều kiện lao động này đều có thể chỉnh sửa kết quả thực tế đi làm. 
 • Trường hợp cài đặt tại Điều kiện lao động của nhân viên
  ※Tại Điều kiện lao động áp dụng cho nhân viên, quản lý cần để trạng thái cài đặt quyền thao tác là Nhân viên 
  Nhấp chọn điều kiện lao động của nhân viên muốn tiến hành cho phép chỉnh sửa kết quả thực tế đi làm tại Thiết lập - danh sách Nhân viên  Tại Lịch sử cài đặt, chọn tên điều kiện lao động ở trên cùng.   Tại trang Cập nhật điều kiện lao động của nhân viên - tap Cài đặt quyền thao tác, chọn Chỉnh sửa thời điểm chấm công, nghỉ giải lao. Cuối cùng nhấp chọn Cập nhật.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll