Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Thành tích công việc > Không hiển thị kết quả thực tế đi làm

Không hiển thị kết quả thực tế đi làm

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Tại trang hiển thị kết quả thực tế đi làm của quản lý đôi khi sẽ hiển thị thông báo 「Không có thành tích làm việc」.Với trường hợp này, có thể bạn đang tìm kiếm kết quả thực tế đi làm tại thời điểm tương lai, vì vậy, hãy xác nhận lại thời gian chỉ định.

Trường hợp tìm kiếm theo tháng, năm, nếu ngày chốt rơi vào ngày 20 của tháng thì thời gian đi làm của tháng sẽ không đồng nhất với thời gian 1 tháng trên lịch. Khi đó sẽ hiển thị thông báo 「Không có thành tích làm việc」.

Ví dụ)Ngày 20 hàng tháng chốt kết quả thực tế đi làm(Lịch làm tháng 3 tính từ 21/2 đến 20/3)
Nếu vào ngày 27/2 quản lý tìm kiếm kết quả thực tế đi làm của tháng 3/2018 thì màn hình sẽ hiển thị thông báo 「Không có thành tích làm việc」.
Trường hợp này xảy ra là do khi tìm kiếm bằng theo tháng, hệ thống sẽ mặc định đối tượng tìm kiếm là tháng 3 theo lịch ( từ 1/3 đến 31/3), khi đó tại thời điểm 27/2, tháng 3 trở thành thời gian trong tương lai. 

Với trường hợp này, nếu chỉ định với nhân viên cụ thể thì kết quả thực tế đi làm tháng 3 (tính từ ngày 21/2) của nhân viên đó sẽ được hiển thị. Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll