Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Thành tích công việc > Muốn biết về tổng số giờ làm việc và giờ làm thêm

Muốn biết về tổng số giờ làm việc và giờ làm thêm

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Tại trang hiển thị Tổng thành tích công việc, quản lý có thể xác nhận dữ liệu tổng hợp các loại thời gian lao động của nhân viên. 
Dữ liệu tổng hợp của các nhân viên được hiển thị trong danh sách, hãy sử dụng danh sách này trong việc quản lý thời gian làm thêm. 

  1. Nhấp chọn Thời gian lao động - Tổng thành tích công việc  2. Xác nhận kết quả thực tế đi làm


    ※Khi nhấp vào tên các loại thời gian lao động, thời gian sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần. 

Quản lý có thể sử dụng tính năng xuất file và lưu lại dưới định dạng CSV khi cần thiết. 
Tham khảo Tại đây về tính năng Xuất file tổng thành tích công việc. 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll