Tác vụ là gì

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Tác vụ là gì 
Tác vụ là nội dung công việc.
Đăng ký công việc theo từng giờ và trực quan hóa dữ liệu công việc.
Thể hiện công việc được thực hiện "Khi nào", "Ở đâu", " Ai thực hiện", "Thực hiện cái gì".
Không chỉ quản lý công việc cá nhân, mục tác vụ còn có tính năng mời thêm thành viên khác nên có thể sử dụng để quản lý công việc nhóm.
Tính năng này giúp xác định mục tiêu công việc từ đó cải thiện năng suất cũng như chất lượng công việc.


Chi tiết về tác vụ, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll