Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Công việc > Không thể mời được nhân viên của nhóm khác

Không thể mời được nhân viên của nhóm khác

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có thể do trong thiết lập thông tin doanh nghiệp đã giới hạn tính năng mời nhân viên nhóm khác.

Hãy mở tab 【Thiết lập 】bằng cách click vào biểu tượng bánh răng  trong trang Công việc .                                                                                                                                                                                                                Chọn Cho phép mời và chia sẻ với nhân viên trong nhóm ở mục【Chia sẻ công việc dự định】、sau đó click vào Lưu.

Sau khi thực hiện cài đặt này, người dùng có thể mời nhân viên nhóm khác thực hiện công việc.※Về các tính năng của công việc, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll