Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Công việc > Cách thức cài đặt, xác nhận phụ cấp công việc

Cách thức cài đặt, xác nhận phụ cấp công việc

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 

Cách thức cài đặt, xác nhận phụ cấp công việc

Phụ cấp công việc được thêm vào dựa trên nội dung và kết quả công việc. 
Có thể thiết lập đơn giá dựa trên trách nhiệm và độ khó, dễ của công việc. 

【Ví dụ】
 Phụ cấp 60000đ/ giờ đối với công việc lái xe. 
 Phụ cấp 100000đ/ lần khi tham gia vệ sinh công ty.

Khi nhân viên đăng ký công việc, phụ cấp sẽ tự động được tính. Cách đăng ký công việc tham khảo Tại đây 

Cách thức cài đặt phụ cấp công việc.
Cách thức xác nhận phụ cấp công việc

Trước khi thiết lập phụ cấp công việc, quản lý cần đăng ký dữ liệu công việc. Tham khảo Tại đây . 

Các thức cài đặt phụ cấp công việc. 

Quản lý có thể thêm phụ cấp ứng với nội dung và kết quả công việc.
 1. Chọn Lịch làm việc - Quản lý nội dung công việc. 
  Khi nhấp chọn biểu tượng bàn phím tại Lịch làm việc, menu Quản lý nội dung công việc được hiển thị.
 2.  Chọn 「Thiết lập」với công việc tương ứng.
 3.  Nhập thông tin phụ cấp, sau đó nhấp chọn 「Lưu」để hoàn thành. 
   
  Ví dụ
  1. Lái xe: Đơn vị thanh toán「Giờ」, Phụ cấp「60000đ」
  2. Vệ sinh công ty: Đơn vị thanh toán「Lần」, Phụ cấp「100000đ」

  Thời điểm thích hợp :Lựa chọn thời gian bắt đầu áp dụng phụ cấp thích hợp. 
  Đơn vị thanh toán: Chọn cách thức thanh toán.
    「Giờ」Tính khoản phụ cấp theo giờ làm việc.
    「Lần」Tính khoản phụ cấp theo lần làm việc.
  Phụ cấp: Nhập số tiền
    「Giờ」Số tiền nhập vào được tính cho 1 giờ. Cách tính: theo phút
      Ví dụ:Số tiền nhập vào là 60000đ ( 60000đ ÷ 60ph = 1000đ)

      Làm công việc trong 15 phút  15 × 1000 = 15000đ
      Làm công việc trong 60 phút  60 × 1000= 60000đ
      Làm công việc trong 1 tiếng 30 phút  90 × 1000 = 90000đ

    「Lần」Số tiền nhập vào được tính cho 1 đơn vị công việc. Cách tính: tính khi đăng kí công việc. 
      Ví dụ:Số tiền nhập vào là 100000đ.

       Làm 1 lần:  1 × 100000=100000đ
       Làm 3 lần:  3 × 100000=300000đ

  Thuế:  Trường hợp chịu thuế, đánh dấu ☑
  Bảo hiểm xã hội:  Trường hợp lương cơ bản hàng tháng bao gồm bảo hiểm xã hội, đánh dấu ☑
  Phụ cấp làm thêm: Trường hợp bao gồm phụ cấp làm thêm, đánh dấu ☑

 4.  Hoàn thành thiết lập phụ cấp công việc.

   
  Ấn vào biểu tượng bút để thay đổi nội dung. 
   Ấn vào biểu tượng thùng rác để xóa. 


Cách thức xác nhận số tiền phụ cấp công việc.  

Quản lý có thể xác nhận công việc nhân viên đăng ký và số tiền người đó nhận được tại Chi tiết kết quả thực tế đi làm Chi tiết lương
Quản lý và nhân viên đều có thể xác nhận bằng cách tương tự.
 1. Chọn Thời gian lao động - Kết quả thực tế đi làm. 

 2. Chọn thời gian muốn xác nhận

 3. Có thể xác nhận phụ cấp công việc tại Chi tiết kết quả thực tế đi làm. 

  Ví dụ: 
   Công việc: Lái xe
   Đơn vị: Giờ
  Phụ cấp : 60000đ
  Thời gian công việc: 1 tiếng 30 phút
  Số tiền phụ cấp công việc: 90000đ


  Có thể xác nhận tại Chi tiết lương. Tham khảo Tại đây
  Trên đây là cách thiết lập và xác nhận phụ cấp công việc.
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll