Doreming > Lịch làm việc > Công việc > Đăng ký công việc ( Thao tác của nhân viên)

Đăng ký công việc ( Thao tác của nhân viên)

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho nhân viên】  Đăng ký công việc(Từ màn hình công việc)

  Có thể đăng ký công việc  dưới hình thức dự định hoặc kết quả (công việc đã hoàn thành).

  Công việc dự định được sử dụng như 1 phương pháp để quản lý lịch trình.
  Đối với công việc đã hoàn thành, thực hiện đăng ký nội dung công việc đã thực hiện.

  1. Chọn Chuyên cần - Công việc.


  2. Chọn Dự định hoặc Kết quả, click vào Đăng ký công việc ở góc trên bên trái hoặc click vào lịch để đăng ký công việc.
  3. Nhập chi tiết nội dung công việc, cuối cùng chọn Thêm vào để hoàn tất đăng ký.

  ※Về lời mời trong công việc, tham khảo tại đây.
  ※Về thiết lập vòng lặp công việc, tham khảo tại đây.


   Đăng ký công việc(Từ màn hình chấm công)

  Chọn và đăng ký thời gian bắt đầu công việc tại màn hình máy chấm công trong trang dành cho nhân viên.
  Đây là phương pháp ghi chép công việc bằng cách lấy thời gian thực làm thời gian bắt đầu công việc thức tế.

  1. Vào Máy chấm công.
  2. Vào thời điểm bắt đầu công việc, chọn công việc trong màn hình Máy chấm công, sau đó click vào Lưu lại.
   Trường hợp đăng ký công việc thuộc kế hoạch, khi click vào Kế hoạch, các công việc vó nội dung đã được đăng ký sẽ được hiển thị. Chọn nội dung phù hợp và click vào Lưu lại.
   Trường hợp chưa có công việc nào đang được đăng ký, chọn công việc từ mục Nội dung công việc và click Lưu lại.


  3. Công việc đã được đăng ký sẽ được hiển thị tại Danh sách công việc bên phải màn hình.

   

  Bạn có thấy bài viết này hữu ích
  Scroll