Doreming > Lịch làm việc > Công việc > Đăng ký dữ liệu công việc

Đăng ký dữ liệu công việc

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Thực hiện đăng ký dữ liệu nội dung công việc và địa điểm làm việc.

Sau khi quản lý đăng ký nội dung và địa điểm làm việc, người dùng có thể lựa chọn nội dung, địa điểm  khi đăng ký công việc.

Bài viết này giới thiệu các bước đăng ký nội dung và địa điểm làm  việc.


 Đăng ký địa điểm làm việc

 1. Chọn Lịch làm việc - Quản lý địa điểm làm việc.
  Click vào biểu tượng bánh răng trên menu lịch làm việc, menu quản lý địa điểm làm việc sẽ được hiển thị.


 2. Click vào biểu tượng + Đăng ký mới.


 3. Nhập địa điểm làm việc, sau đó chọn Đăng ký.

  Lựa chọn nhóm
  Chia sẻ:Tất cả các nhóm đều có thể lựa chọn sử dụng
  Nhóm:Chỉ có nhóm chỉ định mới có thể lựa chọn sử dụng

 4. Sau khi đăng ký, màn hình sẽ hiển thị danh sách sau:

  Có thể xóa địa điểm đã đăng ký bằng cách click vào biểu tượng thùng rác(Tuy nhiên không thể xóa những địa điểm mà nhân viên đang đăng ký công việc )
  Có thể thay đổi thứ tự các địa điểm bằng cách nhấn giữ chuột vào biểu tượng ↑↓ và di chuyển.
Đăng ký nội dung công việc

 1. Chọn Lịch làm việc - Quản lý nội dung công việc.
  Click vào biểu tượng bánh răng trong menu Lịch làm việc, menu quản lý địa điểm làm việc sẽ được hiển thị.


 2. Click vào dấu + Đăng ký mới.


 3. Nhập nội dung công việc và click vào Đăng ký.


  Lựa chọn nhóm
  Chia sẻ:Tất cả các nhóm đều có thể lựa chọn sử dụng
  Nhóm:Chỉ có nhóm chỉ định mới có thể lựa chọn sử dụng
   Thời điểm bắt đầu có hiệu lực
   Thời điểm nội dung công việc có hiệu lực.

 4. Sau khi đăng ký, màn hình sẽ hiển thị danh sách sau:
                                                                                                                                            Có thể xóa địa điểm đã đăng ký bằng cách click vào biểu tượng thùng rác(Tuy nhiên không thể xóa những địa điểm mà nhân viên đang đăng ký công việc )                                                                          Có thể thay đổi thứ tự các địa điểm bằng cách nhấn giữ chuột vào biểu tượng ↑↓ và di chuyển.


Khi đăng ký công việc, nhân viên có thể lựa chọn những địa điểm làm việc và nội dung công việc đã được đăng ký.

Trên đây là cách đăng ký dữ liệu công việc.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll