Doreming > Lịch làm việc > Công việc > Xác nhận tác vụ (Thao tác của quản lý)

Xác nhận tác vụ (Thao tác của quản lý)

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

 1. Chọn Lịch làm việc - Tác vụ.


 2. Màn hình sẽ hiển thị những tác vụ (nội dung công việc) đã được nhân viên ghi chép.


 3. Tìm kiếm tác vụ
  Click vào biểu tượng kính lúp, các hạng mục tìm kiếm sẽ được hiển thị. Có thể tìm kiếm tác vụ theo từng nhóm, theo từng nhân viên hoặc theo nội dung công việc.

 4. Tác vụ kế hoạch và tác vụ thành tích.

  【Hiển thị tác vụ kế hoạch】
  Khi lựa chọn tác vụ kế hoạch, cột ngày sẽ chuyển thành màu vàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  【Hiển thị tác vụ thành tích】
  Khi lựa chọn tác vụ thành tích, cột ngày sẽ chuyển thành màu xanh dương.
                                                                                                                                                                                                                                              

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll