Doreming > Lịch làm việc > Công việc > Tính năng lời mời công việc

Tính năng lời mời công việc

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho nhân viên】

Đây là tính năng mời các thành viên trong nhóm thực hiện công việc khi làm việc theo nhóm.
Ví dụ, trường hợp đăng ký công việc "Họp nội bộ", có thể mời các thành viên cùng tham gia công việc đó. Công việc này cũng sẽ hiển thị trên lịch của các nhân viên được mời.

Thêm vào đó, tính năng này có thể đăng ký lịch trình cho các thành viên khác, ví dụ lên lịch huấn luyện công việc cho thực tập sinh  hoặc khi trợ lý lên lịch cho sếp...

 1. Chọn Chuyên cần - Công việc.


 2. Đăng ký công việc.
   Click vào Đăng ký công việc ở góc trên bên trái hoặc click vào lịch để đăng ký công việc.
  (Tính năng mời chỉ khả dụng đối với công việc dự định)


 3. Click vào Lời mời.


 4. Chọn nhân viên muốn gửi lời mời.

  1. Từ danh sách nhân viên, chọn nhân viên muốn gửi lời mời.
  2. Sau khi lựa chọn xong nhân viên, click vào Cập nhật.

 5. Xác nhận lại các nhân viên đã được thêm trên màn hình đăng ký, sau đó click Thêm vào.

  Lưu thành tác vụ có thể chia sẻ:Chọn khi cùng thực hiện công việc với người khác.
  Vì được đăng ký dưới dạng công việc chung、nên khi xóa bỏ thì cả công việc của thành viên được mời cũng sẽ biến mất.
  Lưu thành tác vụ cá nhân:Có thể đăng ký công việc thay cho nhân viên khác.(Ví dụ:Trợ lý đăng ký công việc thay cho giám đốc)
  Khi lựa chọn chế độ này, dù người đăng ký xóa công việc thì lịch làm việc của người được mời vẫn hiển thị công việc đó.
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll