Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Lịch làm việc > Không thể đăng ký lịch làm việc

Không thể đăng ký lịch làm việc

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Khi người dùng không thể thực hiện đăng ký lịch làm việc, có thể nghĩ tới các nguyên nhân sau:

 •  Đăng ký lịch làm việc vào ngày trong quá khứ
  →Chỉ có thể đăng ký lịch làm việc  tháng, lịch làm việc ngày vào những thời gian thuộc về tương lai.
 • Không nhìn thấy lịch làm việc
  Trong thiết lập quản lý quyền hạn của người quản lý, chức năng liên quan đến lịch làm việc được đặt ở trạng thái "Không thể sử dụng"
  →Về việc quản lý quyền hạn của người quản lý nhóm, tham khảo tại đây.
 • Nhìn thấy lịch nhưng không thể đăng ký, sửa đổi.
  Các tính năng liên quan đến ca làm việc được thiết lập ở trạng thái "Chỉ tham chiếu" trong mục thiết lập quản lý quyền hạn của quản lý nhóm (tham khảo tại đây).

 • Nhân viên đang trong thời kỳ nghỉ làm
  Không thể đăng ký ca làm cho những nhân viên đang nghỉ việc.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll