Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Lịch làm việc > Không thể đăng ký lịch làm việc

Không thể đăng ký lịch làm việc

img

10 months ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Khi người dùng không thể thực hiện đăng ký lịch làm việc, có thể nghĩ tới các nguyên nhân sau:

 •  Đăng ký lịch làm việc vào ngày trong quá khứ
  →Chỉ có thể đăng ký lịch làm việc  tháng, lịch làm việc ngày vào những thời gian thuộc về tương lai.
 • Không nhìn thấy lịch làm việc
  Trong thiết lập quản lý quyền hạn của người quản lý, chức năng liên quan đến lịch làm việc được đặt ở trạng thái "Không thể sử dụng"
  →Về việc quản lý quyền hạn của người quản lý nhóm, tham khảo tại đây.
 • Nhìn thấy lịch nhưng không thể đăng ký, sửa đổi.
  Các tính năng liên quan đến ca làm việc được thiết lập ở trạng thái "Chỉ tham chiếu" trong mục thiết lập quản lý quyền hạn của quản lý nhóm (tham khảo tại đây).

 • Nhân viên đang trong thời kỳ nghỉ làm
  Không thể đăng ký ca làm cho những nhân viên đang nghỉ việc.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll