Cách đăng ký ca làm việc

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Có những phương pháp đăng ký ca làm việc như sau:

  • Đăng ký bởi  quản lý
  • Nhà quản lý đăng ký ca làm mà nhân viên yêu cầu
  •  Nhân viên tự đăng ký

Ngoài ra, quản lý còn có thêm chức năng đăng ký theo mẫu ca và tự động cập nhật.

Hãy tham khảo trình tự các bước đăng ký được ghi dưới đây.

 

 Đăng ký bởi quản lý

 

Quản lý đăng ký ca làm việc mà nhân viên yêu cầu

 

Nhân viên tự đăng ký ca

  • Đăng ký ca ( Thao tác của nhân viên)

 

Khác(Tính năng của quản lý)

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll