Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Lịch làm việc > Xác nhận làm thêm, xác nhận đi muộn, xác nhận về sớm

Xác nhận làm thêm, xác nhận đi muộn, xác nhận về sớm

img

1 year ago Cập nhật

Hướng dẫn quản lý xác nhận yêu cầu thay đổi giờ làm việc của nhân viên 


Khi nhân viên gửi yêu cầu thay đổi giờ làm việc như muốn đăng ký làm thêm giờ, xin phép về sớm hay xin đến muộn... sẽ có mail thông báo đến cho quản lý 

Nhà quản lý sẽ Click vào đường link đến màn hình yêu cầu 

Màn hình phê duyệt yêu cầu được hiên ra, quản lý có thể lựa chọn các câu trả lời và gửi lời nhắn đến nhân viên. Cuối cùng nhấn nút cập nhật, việc xác nhận yêu cầu của nhân viên được hoàn tất 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll