Danh sách phương pháp chấm công

img

1 year ago Cập nhật


【Dành cho nhà quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Chúng tôi có cung cấp đối ứng các phương pháp chấm công dưới đây。

  • Chấm công bằng máy chấm công chuyên dụng cho nhân viên

    Đây là phương pháp chấm công bằng máy chấm công tại trang của nhân viên。 
    Chúng tôi cũng đã tiến hành đối ứng trên điện thoại, vì thế bạn cũng có thể chấm công khi ở bên ngoài. Xin hãy sử dụng cho những lúc đi công tác hay phải di chuyển。
  • Nhà quản lý chấm công

    Đây là phương pháp để nhà quản lý chấm công thay cho nhân viên。Xin hãy sử dụng trong các trường hợp nhân viên quên thẻ chấm công hoặc quên ID đăng nhập。

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll