Doreming > Chấm công > Chấm công - Máy chấm công ( Danh sách các tính năng) > Trường hợp tôi quên chấm công thì phải làm thế nào?

Trường hợp tôi quên chấm công thì phải làm thế nào?

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Trong trường hợp nhân viên quên không chấm công、xin hãy đăng ký mới kết quả thực tế đi làm、hoặc sửa đổi thời gian đi làm cho chính xác。

Về cách đối ứng xin các bạn tham khảo dưới đây。

  • Nhờ nhà quản lý Đăng ký / Sửa đổi kết quả thực tế đi làm
    Xin hãy thông báo cho nhà quản lý, sau đó đăng ký mới kết quả thực tế đi làm và nhờ nhà quản lý sửa đổi thời gian đi làm。
    Về các bước để nhà quản lý Đăng ký/ Sửa đổi kết quả thực tế đi làm、xin hãy xác nhận ở ghi chú này

  • Nhân viên tự mình Đăng ký/ Sửa đổi kết quả thực tế đi làm
    Trong trường hợp nhân viên được cấp phép để tự sửa đổi, xin hãy tự sửa đổi kết quả thực tế đi làm của chính mình。Nhân viên có thể ghi rõ ràng lý do chỉnh sửa vào mục Ghi chú để thông báo với nhà quản lý。
    Về các bước để nhân viên tự Sửa đổi kết quả thực tế đi làm、xin hãy xác nhận ở ghi chú này
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll