Hướng dẫn nhân viên chấm công

img

1 year ago Cập nhật


【Dành cho nhân viên】


Đây là phương pháp để khởi động máy chấm công tại trang của nhân viên để thực hiện việc chấm công.
Phương pháp chấm công này áp dụng được cả trên các thiết bị điện thoại, nên nhân viên có thể chấm công ngay cả khi ở bên ngoài công ty

 1. Sau khi đăng nhập vào Doreming、Click vào Dành cho staff để chuyển sang trang của nhân viên.
  Click chọn Máy chấm công

 2. Khởi động Máy chấm công
 3. Ấn vào Chấm công。Khi ra về xin hãy ấn vào Tan sở
  ※Sau khi ấn nút Chấm công, nút sẽ được tự động chuyển thành nút Tan sở

Chấm công trên thiết bị điện thoại

 1. Mở Máy chấm công từ trang của nhân viên


 2. Ấn vào Chấm công。Khi ra về xin hãy ấn vào Tan sở
  ※Sau khi ấn nút Chấm công, nút sẽ được tự động chuyển thành nút Tan sở
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll