Thiết lập ID khởi động máy chấm công

img

1 year ago Cập nhật


【Dành cho nhà quản lý

Cách để đăng kí nhiều ID khởi động cùng lúc

Khi vị trí cài đặt máy chấm công nằm ở nhiều phòng ban hoặc tiệm (cửa hàng) Xin vui lòng sử dụng tính năng import。Cách thức đăng kí

Thiết lập ID dùng để khởi động máy chấm công。

 1. Click vào Thời gian lao động/ Máy chấm công ID


 2. Click vào icon dấu + ở phần trên màn hình để tiến hành đăng kí mới。


 3. Nhập thông tin chi tiết của máy chấm công ID, sau đó ấn Đăng ký。 


  • Nhóm:Trong trường hợp muốn chỉ định nhóm, xin hãy lựa chọn nhóm.
  • Tên:Nhập tên của máy chấm công ID.
  • Password:Nhập mật khẩu dùng để khởi động máy chấm công
  • Password(Xác nhận):Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận
  • Chế độ công khai:Lựa chọn Sử dụng・Không sử dụng

   Trong trường hợp nhiều nhóm nhân viên muốn sử dụng chung một máy chấm công để chấm công
   Tùy ý lựa chọn nhóm bên trong Nhóm、sau đó thiết lập Chế độ công khai là Sử dụng

   Trong trường hợp bạn muốn kiểm soát xem bạn đã chấm công ở đâu 
   Hãy tạo ID khởi động theo nhóm。Sau đó thiết lập Chế động công khai  Không sử dụng。 

   Cách để tạo nhóm xin hãy tham khảo ở đây

   Khi bạn click vào dấu ?, phần giải thích sẽ được hiển thị 4. ID chấm công đã được đăng kí


  Xin hãy sử dụng ID vừa được đăng ký. Về các bước để chấm công bằng máy chấm công、xin hãy xác nhận
  ở đây


※Ngay sau khi đăng kí ID máy chấm công, thông tin vẫn chưa được liên kết với màn hình chấm công 。Sau khoảng 10 phút, bạn có thể sử dụng ID máy chấm công để khởi động màn hình。

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll