Cách thay đổi ID đăng nhập

img

1 year ago Cập nhật

Thay đổi ID đăng nhập

【Dành cho nhân viên】

Xin giới thiệu trình tự thay đổi đăng nhập ID.

ID đăng nhập sẽ được thay đổi từ trang của nhân viên. 

ID đăng nhập do nhân viên tự thay đổi. Người quản lí không thể thay đổi ID đăng nhập của nhân viên.

1. Nhấp chọn Khác - Thông tin tài khoản
  2. Nhập ID mong muốn vào ID đăng nhập, sau đó chọn Cập nhật

    • ID đăng nhập gồm 5~ 40 ký tự.
    • ID đăng nhập có thể bao gồm chữ thường và các ký hiệu dưới đây. ( Không chứa chữ viết hoa)
     @!#$%&'*+-/=?^_`{|}~. 


     3. Thay đổi ID đăng nhập thành công      Hãy sử dụng ID đăng nhập mới vào lần đăng nhật tới. 

     Trên đây là các bước thay đổi ID đăng nhập.

     Bạn có thấy bài viết này hữu ích
     Scroll