Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Đăng nhập - ID - Mật khẩu > Nhiều người có thể sử dụng cùng một tài khoản hay không?

Nhiều người có thể sử dụng cùng một tài khoản hay không?

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】


Chúng tôi không khuyến khích nhiều người cùng sử dụng một tài khoản.


Nếu nhiều người cùng sử dụng một tài khoản, sẽ có khả năng làm rò rỉ thông tin cá nhân. 

Hơn nữa, do không cụ thể người tiến hành đăng ký, chỉnh sửa nên dữ liệu thời gian lao động thiếu độ tin cậy.

Để phòng tránh nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và các hành vi bất chính, chúng tôi đề nghị mỗi nhân viên đều sở hữu và sử dụng tài khoản riêng của mình.


Hệ thống Doreming không tính thêm phí với số lượng người sử dụng.

Doreming là hệ thống miễn phí. Vì vậy hãy an tâm sử dụng hệ thống của chúng tôi. 


Trong trường hợp nhiều người đang cùng sử dụng một tài khoản, bạn hãy tham khảo cách thức đăng ký và cập nhật dưới đây.Cách thức đăng ký mới cho nhân viên

Đăng ký mới cho nhân viên


Cách thức đổi 【ID đăng nhập】và【Mật khẩu】của tài khoản chung nhiều người sử dụng. 

Đổi ID đăng nhập của tài khoản

Cài đặt mật khẩu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll