Mail yêu cầu lập mật khẩu

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Mail yêu cầu lập mật khẩu được sử dụng trong các trường hợp như:

+Nhân viên quên mật khẩu, Quản lý để cho Nhân viên tự mình lập lại mật khẩu.

+Quản lý muốn thông báo ID đăng nhập cho nhân viên. 

Trong mail yêu cầu đổi mật khẩu mới có thông báo về ID đăng nhập của nhân viên, cho phép nhân viên đổi lại mật khẩu và đính kèm URL đăng nhập. 

Dưới đây là các bước gửi mail yêu cầu đổi mật khẩu mới và tiến hành đổi mật khẩu. 

 1. Click vào Thiết lập - Nhân viên


 2. Click vào Đổi mật khẩu ( Biểu tượng chìa khóa) của Nhân viên muốn lập mật khẩu

 3. Tại Email xin thay đổi mật khẩu click vào Gửi đến nhân viên

 4. ID đăng nhập ghi trong mail đã gửi.


  ※Dù mail này được gửi đi nhưng mật khẩu vẫn chưa được lập lại.
  Mật khẩu được cập nhật sau khi lập lại mật khẩu bằng đường link Di chuyển đến màn hình cài đặt mật khẩu.

 5. Lập lại mật khẩu theo đường link trên mail
 6. Nhập lại mật khẩu mới 2 lần để xác nhận mật khẩu, click vào Update
 7. Click vào Đăng nhập, sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập  Thư xác nhận hoàn thành lập lại mật khẩu cũng sẽ được gửi đến cho bạn.
  Khi click vào đường link URL trên mail, trang Đăng nhập sẽ được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll