Phân loại ngày làm, ngày nghỉ

img

1 year ago

【Dành cho Quản lý】

Quản lý lập phân loại nghỉ phép để đếm số ngày nghỉ phép khi tiến hành quản lý nghỉ phép hàng năm.

Nhờ đó, quản lý có thể chỉ định phân loại ngày làm, ngày nghỉ hiệu quả và có thể quản lý số ngày làm, ngày nghỉ.

I. Các bước tạo phân loại nghỉ phép năm.

1.Chọn  Thời gian lao động > Phân loại ngày làm, ngày nghỉ


2. Chọn Đăng ký mới


3. Nhập tên phân loại, chọn 【Nghỉ phép】tại Tap

Chọn đăng ký để hoàn thành thiết lập.

4.Phân loại nghỉ phép đã được đăng ký.

Sau khi hoàn tất đăng ký phân loại nghỉ phép, quản lý có thể sử dụng phân loại mới này tại trang hiển thị Lịch làm việc và Kết quả thực tế đi làm.

<Mẫu trang hiển thị thiết lập Lịch làm việc>

<Mẫu trang hiển thị thành tích thực tế đi làm>

II. Chỉnh sửa phân loại ngày làm, ngày nghỉ có sẵn

1. Chọn Thời gian lao động > Phân loại ngày làm, ngay nghỉ. Chọn tên phân loại ngày làm, ngày nghỉ trong bảng Phân loại ngày làm ngày nghỉ  bạn muốn chỉnh sửa

 

2. Tiến hành chỉnh sửa loại đi làm, nghỉ phép. Sau khi hoàn tất chọn Cập nhật. 
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll