Đăng ký nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý】

Phương pháp đăng ký nhân viên 

Giới thiệu thứ tự đăng ký mới nhân viên 

Có 3 bước đăng ký để đến bước cuối cùng là thanh toán lương cho nhân viên trên hệ thống

Bước 1. Đăng ký thông tin cơ bản 
Bước 2. Cài đặt điều kiện lao động của nhân viên 

Bước 3. Đăng ký bảo hiểm, tài khoản ngân hàng 

Tại đây, xin giới thiệu bước 1: Đăng ký thông tin cơ bản của nhân viên 

Bước 1. Đăng ký thông tin cơ bản của nhân viên 

 1. Click vào mục Cài đặt nhân viên 


 2. Click mục +Đăng ký mới Góc trên màn hình


3. Cài đặt nhóm - Điều kiện lao động 


  • Nhóm :Chọn nhóm nhân viên được phân bổ. Nhóm với giá trị ngay từ đầu, tên công ty, tên nhóm đã được tạo lập. Trường họp thêm chi nhánh và phòng ban, hãy tạo nhóm. Hãy tham khảo cách tạo nhóm dưới đây

   • Năm, tháng thích hợp:Hãy chọn thời điểm nhân viên bắt đầu sử dụng hệ thống
   • Điều kiện lao động: Hãy chọn điều kiện lao động thích hợp với nhân viên

   Hãy nhập thông tin cơ bản 

   *là mục bắt buộc phải được nhập

    

   • Mã nhân viên:Click vào Tự động lấy mã số thì mã số của nhân viên sẽ được lấy tự động. Trường hợp chưa  nhập, mã số cũng sẽ được tự động lấy

    Gửi mail đăng ký mật khẩu :Khi muốn nhân viên cài đặt mật khẩu để đăng nhập, tích vào dấu tích. Khi đăng ký, đồng thời sẽ gửi mail cho nhân viên, bản thân nhân viên sẽ tự đăng ký mật khẩu đăng nhập của mình 

   • Click vào nút Đăng ký, việc đăng ký nhân viên được hoàn tất

    Sau khi đăng ký thông tin cơ bản của nhân viên được hoàn tất, ID đăng nhập của nhân viên sẽ được gửi. Nếu muốn nhân viên đăng ký lịch làm việc hoặc xác nhận thành tích làm việc, hãy cài đặt mật khẩu.  Sau khi cài đặt mật khẩu hoàn thành, nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống. 
   Bạn có thấy bài viết này hữu ích
   Scroll