Doreming > Chấm công > Nghỉ phép có lương (Danh sách tính năng) > Đặt phương thức cấp nghỉ phép có lương đối với từng nhân viên

Đặt phương thức cấp nghỉ phép có lương đối với từng nhân viên

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho Quản lý】

Bài viết này giới thiệu về các bước để thiết lập phương thức cấp nghỉ phép có lương đối với từng nhân viên.

  1. Chọn Thiết lập - Nhân viên


  2. Chọn Điều kiện lao động của Nhân viên bạn muốn đặt phương thức cấp nghỉ phép có lương từ danh mục Nhân viên.


  3. Chọn điều kiện lao động  ở trên cùng của bảng ( điều kiện lao động đang áp dụng). 


  4. Lựa chọn phương thức cấp tại tap Phương thức cấp ngày nghỉ phép, sau đó nhấp chọn Cập nhật
    ※Phương thức cấp nghỉ phép có lương đặt ở chế độ Nhân viên. 


    ※Về phương thức cấp nghỉ phép có lương, hãy tham khảo tại đây.
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll