Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Nhà quản trị doanh nghiệp - Nhà quản lý nhóm > (Quản lý nhóm) Không thể chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế

(Quản lý nhóm) Không thể chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý

Trường hợp không thể chỉnh sửa thành tích đi làm thực tế, có thể do những nguyên nhân:

 •  Quản lý nhóm không được cấp quyền chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế
 • Quản lý cấp trên đang duyệt thành tích 
 •  Đang tiến hành đóng sổ chấm công


Quản lý nhóm không được cấp quyền chỉnh sửa thành tích đi làm thực tế.

Có thể do mục Kết quả thực tế đi làm theo ngày/tháng trong quản lý quyền hạn được đặt ở chế độ Chỉ tham chiếu.

Quản lý nhóm có thể chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế sau khi thay đổi  thiết lập về chế độ Chỉnh sửa
Hãy yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp xác nhận lại việc quản lý quyền hạn.

※Về các bước xác nhận quyền hạn, tham khảo tại đây.

 


 Quản lý cấp trên đang duyệt thành tích

Trường hợp quản lý nhóm cấp trên hoặc quản lý doanh nghiệp đang phê duyệt thành tích, quản lý nhóm cấp dưới sẽ không thể thực hiện chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế.

<Cột phê duyệt kết quả đi làm thực tế>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Từ trái sang:

 • Cá nhân xác nhận: Nhân viên tự xác nhận
 • Xác nhận trong ngày:  Xác nhận của quản lý nhóm trong trường hợp hỗ trợ nhóm khác làm việc
 • Xác nhận nhóm cơ bản: Xác nhận của quản lý nhóm chính của nhân viên
 • Xác nhận của quản lý phân lớp: Xác nhận của quản lý nhóm thuộc phân lớp trên trong trường hợp có phân lớp nhóm.
 • Xác nhân của công ty: Xác nhận của quản lý công ty.


<Ví dụ về phân lớp nhóm>
※Trong sơ đồ phân lớp, càng đi về bên trái thì quyền hạn của phân lớp càng cao.
Ví dụ như hình trên: Quản lý nhóm TEST VIETNAM phê duyệt kết quả đi làm thực tế →Quản lý nhóm TEST 1, TEST 2 không thể chỉnh sửa.

      Quản lý của công ty/ doanh nghiệp thực hiện phê duyệt kết quả  → Tất cả các quản lý cấp cưới không thể chỉnh sửa.

 


 Đang tiến hành đóng sổ chấm công

Trường hợp quản lý cấp trên đang tiến hành đóng sổ chấm công cũng không thể chỉnh sửa được kết quả đi làm thực tế. Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll