Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Nhà quản trị doanh nghiệp - Nhà quản lý nhóm > (Quản lý nhóm) Tên nhân viên chỉ hiển thị một phần

(Quản lý nhóm) Tên nhân viên chỉ hiển thị một phần

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý

Tại màn hình quản lý nhóm, có trường hợp tên nhân viên chỉ hiển thị 1 phần.


Hiện tượng này xảy ra khi trong thiết lập quyền hạn của nhà quản lý, mục Tên được thiết lập ở chế độ Hiển thị một phần.
Hãy yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp xác nhận lại việc quản lý quyền hạn và thay đổi thiết lập phù hợp với nhu cầu sử dụng.

※Về các bước xác nhận quyền hạn, tham khảo tại đây.Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll