Phương pháp thông báo ID đăng nhập

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Có 3 cách thông báo ID đăng nhập tới nhân viên. Dù sao thì sẽ gửi mail và thông báo ID nên việc đăng ký địa chỉ mail là cần thiết 

 • Gửi thư mời khi đăng ký nhân viên vào hệ thống 
 • Gửi thư đăng ký mật khẩu khi đăng ký nhân viên 
 • Gửi thư yêu cầu thay đổi mật khẩu. 

Thư yêu cầu thay đổi mật khẩu sẽ được thêm vào nên nếu nhân viên không thay đổi mật khẩu thì mật khẩu sẽ không được thay đổi 


Gửi thư mời khi đăng ký cho nhân nhân viên sử dụng hệ thống 

Trên màn hình đăng ký dịch vụ lần đầu tiên, khi thêm nhân viên mới, Có thể thông báo ID cho nhân viên thông qua thư mời nhân viên

Chỉ khi vào hệ thống thì các tính năng mới đươc hiển thị, ngoài ra sẽ không được hiển thị nữa. 

Hãy xác nhận lại cài đặt ban đầu khi đăng nhập tại đây


Gửi mail đăng ký mật khẩu khi đăng ký cho nhân viên 

Khi đăng ký nhân viên mới, dựa vào việc gửi mail đăng ký mật khẩu, có thể thông báo ID đăng nhập. Về phía nhân viên, cài đặt mật khẩu từ mail đã nhận được và có thể đăng nhập. 

 1. Click vào hiết lập - Nhân viên 
 2. Click phía góc trên màn hình +Đăng ký mới 
 3. Nhập địa chỉ mail, tích vào nút Gửi mail đăng ký password sau đó nhấn Đăng ký 
 4. Nhân viên sẽ được gửi tới mail như dưới đây, ID đăng nhập cũng sẽ được gửi đến
 5. Nhập mật khẩu 2 lần, sau đó ấn Cập nhật 


 6. Hãy nhập 2 lần mật khẩu để xác nhận sau đó click vào Cập nhật


  Sẽ có mail thông báo mật khẩu đã được đăng ký. Trong mail sẽ có đường dẫn tới màn hình đăng nhập 

Gửi thư yêu cầu thay đổi mật khẩu 

Dựa vào việc gửi thư yêu cầu thay đổi mật khẩu, có thể thông báo ID đăng nhập. (Dù có gửi mail chính thức đi nữa thì mật khẩu cũng sẽ không được thay đổi) 

1. Click vào Thiết lập - Nhân viên 


 

2. Click vào ký hiệu Thay đổi mật khẩu của nhân viên muốn thông báo 


3. Click Gửi đến nhân viên để gửi mail yêu cầu thay đổi mật khẩu 

4. Trong mail được gửi đi sẽ có ID đăng nhập 

Khi mail chính thức được gửi việc cập nhật mật khẩu vẫn chưa được tiến hành, từ đường dẫn thay đổi, dựa vào việc cài đặt lại mật khẩu của nhân viên, mật khẩu sẽ được cập nhật. Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll