Quên mật khẩu

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Trong trường hợp quên mật khẩu, có 2 cách xử lý như sau: 

 • Gửi thư yêu cầu lập lại mật khẩu rồi tiến hành lập lại mật khẩu.
  (2 điều khiện để lập lại mật khẩu là phải có ID đăng nhập và đã hoàn thành đăng ký địa chỉ mail )
 • Yêu cầu hỗ trợ từ quản lý để lập lại mật khẩu.
  (Có 2 cách: Trang quản lý lập lại mật khẩu cho bạn hoặc là bạn sẽ nhận được mail thay đổi mật khẩu từ trang quản lý)

 • Gửi thư yêu cầu lập lại mật khẩu, Tiến hành lập lại mật khẩu

  Trong trường hợp nắm rõ ID đăng nhập và đã hoàn thành đăng ký địa chỉ mail, có thể lập lại mật khẩu từ mail  lập lại mật khẩu.
  1. Click vào Quên mật khẩu trên màn hình Đăng nhập  2. Nhập ID đăng nhập, click vào Gửi


  3. Nếu ID đăng nhập đúng và đã đăng ký tài khoản mail thì mail lập lại mật khẩu sẽ được gửi đi.  4. Lập lại mật khẩu theo đường link trên mail  5. Nhập lại mật khẩu mới 2 lần để xác nhận mật khẩu, click vào Update


  6. Click vào Đăng nhập, sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập   Thư xác nhận hoàn thành lập lại mật khẩu cũng sẽ được gửi đến cho bạn.
   Khi click vào đường link URL trên mail, trang Đăng nhập sẽ được hiển thị.


  Yêu cầu hỗ trợ của Quản lý để lập lại mật khẩu

  Có 2 cách như sau: Trang quản lý lập lại mật khẩu cho bạn hoặc là bạn sẽ nhận được mail thay đổi mật khẩu từ trang quản lý (bạn cần có địa chỉ mail đã đăng ký). Việc này được tiến hành theo các bước như dưới đây:
  1. Click vào Thiết lập - Nhân viên


  2. Click vào Đổi mật khẩu ( Biểu tượng chìa khóa) của Nhân viên muốn lập mật khẩu  3. Hai cách lập mật khẩu.

   1.Thay đổi mật khẩu bắt buộc
   Đây là cách lập mật khẩu được thực hiện bởi Quản lý thay cho Nhân viên
   Để xác nhận mật khẩu, nhập mật khẩu 2 lần sau đó click vào Cập nhật
   Nếu mật khẩu được đổi  bởi Quản lý, Nhân viên sẽ nhận được mail 「Thông báo thay đổi mật khẩu bắt buộc」(Địa chỉ mail cần phải được đăng ký bởi Nhân viên)

   【Mẫu mail Thông báo thay đổi mật khẩu bắt buộc】   2.
   Thư yêu cầu lập mật khẩu
   Đây là cách Nhân viên tự lập mật khẩu. Khi click vào Gửi đến nhân viên, mail yêu cầu thay đổi mật khẩu sẽ được gửi đến Nhân viên, Nhân viên sẽ tự thiết lập mật khẩu.

   Trước đó, địa chỉ mail của nhân viên cần phải được đăng ký. Trường hợp địa chỉ mail chưa được đăng ký, tiến hành theo các bước như hình dưới đây.
   Click vào Nhân viên ở phía trên trang hiển thị, sau đó có thể đăng ký địa chỉ mail tại Thông tin cơ bản


   【Mẫu mail yêu cầu lập mật khẩu】
   1. Hãy lập lại mật khẩu bằng đường link trên mail

     

   2. Để xác nhận, nhập 2 lần mật khẩu rồi click vào Cập nhật

   3. Click vào Đăng nhập, sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập


    Mail sẽ được gửi đến sau khi hoàn thành đổi mật khẩu. Khi click vào đường link URL trong mail, trang Đăng nhập sẽ được hiển thị.Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll