Trích xuất dữ liệu nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý 】

Trích xuất dữ liệu nhân viên ra file CSV 

Tương tự như bảng danh sách nhân viên, có thể xác nhận danh sách nhân viên và chỉnh sửa dữ liệu đã trích xuất. 

Hơn nữa việc chỉnh sửa dữ liệu đã trích xuất,  sau đó lại nhập vào hệ thống nên đối với những nhân viên đã cài đặt, việc thay đổi nhóm, xin nghỉ việc... có thể được thực hiện. Hãy xem thứ tự nhập dữ liệu cho nhân viên tại đây

1. Tiến hành theo các bước Thiết lập - Nhân viên 


2. Click vào phía trên góc màn hình Xuất file 


Trong các menu hiện thị nhóm, có thể chuyển tiếp đến nhóm đã được chỉ định ngay lập tức

Ví dụ, Chỉ định thành tích làm việc của nhóm A, sau đó đi tới menu chọn nhân viên, chọn nhân viên, thì nhân viên được chỉ định trong nhóm A sẽ được hiển thị 

Sau khi tìm kiếm nội dung trích xuất, hãy nhấn nút Xuất file 

 3. Chọn Tên file, Mã hóa *2 sau đó nhấn Tải file CSV 

Việc mã hóa ngay từ thiết lập ban đầu đã cài đặt ngôn ngữ. Trường hơp Việt Nam chọn UTF-8 

 [Mẫu file CSV được trích xuất] 

*1. File CSV 

CSV là viết tắt của chữ Comma Separated Value. Có nghĩa đây là file  chia cắt các giá trị bởi dấu phẩy 

Để đọc được file này cần phải có ứng dụng Microsoft Office Excel hoặc bảng tính text 

**2 Dữ liệu mã hóa tuân theo quy chuẩn nhất định. Mã hóa trong file CSV sẽ gồm SJIS và UTF-8 

[SJIS] Bảng mã văn tự tiếng Nhật, trên PC đang được sử dụng rộng rãi 

[UTF-8] Bảng mã thế giới đang sử dụng. Hầu hết tất cả các máy tính đều có thể hiển thị 

 Cả 2 bảng mã đều không phải là chuẩn chung, tùy theo hệ thống sử dụng, có thể ký tự hóa. Khi ký tự hóa xong, bạn có thể thử mã khác. 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll