Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Điều kiện lao động > Cách thay đổi đơn vị cài đặt quản lý điều kiện lao động ( Chia sẻ ・Nhân viên )

Cách thay đổi đơn vị cài đặt quản lý điều kiện lao động ( Chia sẻ ・Nhân viên )

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có 2 loại đơn vị cài đặt quản lý điều kiện lao động, đó là Chia sẻNhân viên

Chia sẻSử dụng trong trường hợp muốn thiết lập các điều kiện lao động chung đối với toàn nhân viên. Ví dụ: tính thời gian làm thêm, cài đặt chấm công,...
Nhân viênSử dụng trong trường hợp thiết lập các điều kiện lao động riêng đối với từng nhân viên. Ví dụ: tiền lương, phí đi lại


Chia sẻ và Nhân viên được cài đặt mặc định như bảng dưới đây: Dưới đây là hướng dẫn các bước chuyển đổi cài đặt Chia sẻ ⇔Nhân viên tương ứng với việc quản lý khách hàng và cách thức điều hành. 

※Trong trường hợp chuyển đổi từ cài đặt  Nhân viên sang Chia sẻ, bạn cần chú ý rằng nội dung cài đặt Nhân viên sẽ được lưu lại tại nội dung cài đặt Chia sẻ.

Sau đây là ví dụ các bước tiến hành chuyển đổi thiết lập chấm công. nghỉ giải lao từ cài đặt Chia sẻ sang Nhân viên.
(Chuyển đổi từ cài đặt Nhân viên sang Chia sẻ thao tác tương tự)

 1. Nhấp chọn Thiết lâp - Điều kiện lao động
 2. Nhấp chọn điều kiện lao động muốn thay đổi. 3. Tại Lịch sử cài đặt, nhấp chọn khoảng thời gian có chưa tháng muốn thiết lập
  Tuy nhiên, không thể thiết lập với những tháng đã hoàn thành quyết toán hoặc tại mốc thời gian quá 2 tháng trước thời điểm hiện tại. 
  ※Có thể thiết lập khi xóa bỏ quyết toán của công ty.
  Tham khảo Tại đây về Thời gian bắt đầu thích hợp. 4. Nhấp chọn mục ( hoặc tap) cài đặt muốn thay đổi đơn vị quản lý.
  (Ví dụ với trường hợp chọn mục Chấm công/ nghỉ giải lao) 5. Thay đổi từ cài đặt Chia sẻ sang Nhân viên 6. Nhấp chọn Cập nhật ở cuối trang để hoàn tất.

 

Tại điều kiện lao động nhân viên, có thể tiến hành cài đặt với các mục đặt ở chế độ Nhân viên cho từng nhân viên.
Tham khảo Tại đây về thiết lập điều kiện lao động nhân viên.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll