Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Điều kiện lao động > Phải thiết lập tất cả các mục trong Điều kiện lao động hay không ?

Phải thiết lập tất cả các mục trong Điều kiện lao động hay không ?

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Quản lý không cần phải thiết lập tất cả các mục trong Điều kiện lao động.

Tại Điều kiện lao động có các mục được thiết lập mặc định như dưới đây. 

Tuy nhiên, với trường hợp tính lương cho nhân viên. hãy thiết lập tại tap tiền lương. 

Các tính năng khác có thể sử dụng với mặc định ban đầu. 

Nếu cần, quản lý hãy tiến hành thay đổi. 

Khái quát về Điều kiện lao động tham khảo Tại đây.Khi nhấp chọn vào các mục dưới đây, trang sẽ hiển thị các bài viết về thiết lập tương ứng. 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll