Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Điều kiện lao động > Đăng ký hình thức nghỉ giải lao như thế nào ?

Đăng ký hình thức nghỉ giải lao như thế nào ?

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 

Có 4 loại hình đăng ký nghỉ giải lao như dưới đây. 

Hãy tiến hành đăng ký loại hình nghỉ giải lao dựa theo quy định trong công việc.

Tại trang hiển thị【Dành cho Quản trị viên→Thiết lập→Điều kiện lao động】. tiến hành thiết lập nghỉ giải lao tại 【Chấm công/Nghỉ giải lao】

 1. Chấm công thời gian nghỉ giải lao. 
  Đây là cách thức chấm công vào từng thời điểm bắt đầu giải lao và kết thúc giải lao.

 2. Cài đặt thời gian cố định
  Đây là cách thức tính thời gian nghỉ giải lao cố định. Ví dụ: từ 12h00 đến 13h00.
  Có thể cài đặt nhiều khoảng thời gian.

 3. Cài đặt tùy theo độ dài thời gian làm việc
  Đây là cách thức xét thời gian nghỉ giải lao tương ứng với độ dài thời gian làm việc.
  Ví dụ: với thời gian làm việc trên 6 tiếng (360 phút) thì thời gian nghỉ giải lao là 60 phút.
  Quản lý hãy quyết định có nên trừ hao từ thời gian làm đêm hay không. 

 4. Cài đặt theo lịch làm việc
  Đây là cách thức cài đặt nghỉ giải lao tại mẫu lịch làm việc hoặc tại lịch làm việc của từng nhân viên. 
  Hãy sử dụng cách thức này khi độ dài thời gian nghỉ giải lao khác nhau tùy vào lịch làm. 

Chi tiết thiết lập nghỉ giải lao tham khảo Tại đây

Luật lao động quy định: với thời gian lao động trên 6 tiếng, người lao động được phép nghỉ giải lao trên 45 phút. Với thời gian lao động trên 8 tiếng, người lao động được nghỉ giải lao trên 1 tiếng. 
Công ty quy định thời gian nghỉ giải lao của nhân viên dưới quy định của luật sẽ bị coi là vi phạm luật lao động. nhưng nếu thời gian nghỉ giải lao nhiều hơn so với luật quy định thì không có vấn đề gì. 
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll