Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Điều kiện lao động > Tên điều kiện lao động có kèm dấu 「!」

Tên điều kiện lao động có kèm dấu 「!」

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý

Đôi khi, tại tên điều kiện lao động có gắn kèm thêm dấu 「!」. Đây là hiển thị " lịch cố định trong thời gian tương lai chưa được tạo". ( Khi click vào 「!」sẽ có thông báo hiển thị. )Lịch cố định rất cần thiết trong việc quản lý lịch làm việc và tính lương. 

Tại lịch cố định, quản lý chọn số ngày lao động và số ngày nghỉ cho nhân viên. 

Các bước thiết lập tham khảo Tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll