Cách tính giờ làm thêm

img

2 years ago Cập nhật

Dành cho quản lý

Có 5 phương pháp tính thời gian làm thêm.


 Tính theo tuần

Lấy thời gian lao động thừa ra so với thời gian lao động quy định của công ty trong 1 ngày và 1 tuần là thời gian làm thêm.
Ở giai đoạn đầu, hệ thống mặc địnhthời gian lao động cố định 1 ngày là 8 tiếng, thời gian lao động cố định 1 tuần là 40 tiếng).

 Tính theo ngày

Lấy thời gian lao động thừa ra so với thời gian lao động cố định của công ty trong 1 ngày là thời gian làm thêm. 

 Tính theo tháng

Lấy thời gian lao động thừa ra so với thời gian lao động cố định của công ty trong 1 tháng là thời gian làm thêm.

Tính bằng thời gian lao động thay đổi trong 1 tháng

Tiến hành tính thời gian làm thêm qua 3 giai đoạn: từng ngày, từng tuần, từng tháng.

Tính theo thời gian bắt đầu- kết thúc công việc

 Làm việc trước giờ bắt đầu của ca ( hoặc thời gian bắt đầu làm việc mà công ty quy định), và sau giờ kết thúc được coi là làm thêm giờ.

Giai đoạn đầu, hệ thống mặc định thiết lập tính giờ làm thêm theo tuần.


Về việc thiết lập, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll