Doreming > Cài đặt > Cài đặt điều kiện lao động > Thời điểm áp dụng điều kiện lao động

Thời điểm áp dụng điều kiện lao động

img

2 years ago Cập nhật


【Dành cho quản lý

Sau đây chúng tôi sẽ giải thích về thời điểm áp dụng điều kiện lao động.


Khi thiết lập điều kiện lao động, bắt buộc phải chỉ định thời điểm áp dụng.

Về việc thiết lập thời điểm áp dụng:

 • Có thể thiết lập trong phạm vi 2 tháng kể từ thời điểm hiện tại.
  Ví dụ) Hiện tại đang là tháng 8, vậy người dùng có thể thiết lập thời điểm áp dụng trong phạm vi 6/2018-10/2018. • Không thể cập nhật được tháng mà doanh nghiệp quyết toán.
  Khi cập nhật điều kiện lao động thuộc tháng mà doanh nghiệp đang quyết toán, màn hình sẽ hiển thị thông báo không thể đăng ký.


  ※Ở các tháng doanh nghiệp đã hoàn thành chuyển khoản nhưng doanh nghiệp chưa hoàn thành quyết toán thì vẫn có thể cập nhật.
  Trường hợp đã qua ngày thanh toán lương, màn hình sẽ hiển thị thông báo như sau:


 • Trường hợp chỉ định thời điểm áp dụng trong quá khứ từ lịch sử cài đặt, màn hình sẽ chỉ hiển thị những thiết lập trong khoảng thời gian chỉ định đó.
  Ví dụ ) Tạo điều kiện lao động có thời điểm áp dụng từ 2018/10/01
   Trường hợp cập nhật Điều kiện lao động trong thời kỳ từ 2018/7/01~2018/9/30
  →Nội dung cập nhật được hiển thị sẽ là điều kiện lao động 2018/7/01~2018/9/30.
  ※Không hiển thị điều kiện lao động có thời điểm áp dụng vào 2018/10/1〜 nữa.

Trên đây là tất cả những thông tin về Thời điểm áp dụng điều kiện lao động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll