nhân viên đăng nhập

img

2 years ago Cập nhật

 Nhân viên đăng nhập 

【dành cho nhà quản lí】
Cách đăng kí đồng loạt 1 lần cho tất cả nhân viên. 

一Khi đăng kí một  nhiều nhân viên cùng 1 lúc, tiện lợi khi sử dụng tính năng nhập.

Cách đăng nhập của nhân viên.

Xin giới thiệu trình tự nhân viên đăng nhập bằng tính năng mới.

Có 3 bước  cho đến khi chuyển tiền được tiến hành ở hệ thống này. 
Ở đây, Xin giới thiệu trình tự đăng kí  thông tin cơ bản cho nhân viên ở step 1.

Step1. Đăng nhập thông tin cơ bản nhân viên. 

Step2. cài đặt điều kiện của nhân viên.

Step3. Đăng kí tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội.

Step1. Đăng kí thông tin cơ bản cho nhân viên.

1. Nhấn vào cài đặt - nhân viên. 


2. Nhấn vào đăng kí mới + đầu màn hình.


3. Cài đặt điều kiện làm việc, nhóm

  Nhóm: chọn  nhóm nhân viên thuộc về. Nhóm được tạo thành từ  tên của nhóm cùng tên với tên công ty giá trị ban đầu, nếu  thêm chi nhánh hoặc phòng ban, hãy tạo  nhóm, tham khỏa tạo nhóm ở đây.

  Năm, tháng  áp dụng:  Chọn năm tháng nhân viên bắt đầu sử dụng hệ thống.

  Điều kiện làm việc: chọn điều kiện làm việc áp dụng cho nhân viên. 

  1. Nhập thông tin cơ bản.
   *Trình tự đầu vào bắt buộc.  2.  Mã số nhân viên:  Khi nhấn vào số nhận tự động thì mã số nhân viên có thể  tự động chuyển nhượng. Nếu sau khi nhập  số được chuyển nhượng tự động được điính kèm.
   Số thẻ : Nếu sử dụng thẻ nổi, thì đăng kí số thẻ.
   ※Cài đặt pasori ở đây. (không dành cho Việt Nam )
    Gửi đăng kí mật khẩu: khi đăng nhập vào trang của nhân viên được cài  vào đặt nhân viên, kiểm tra và nhập. Cài đặt  sẽ được thực hiện cùng lúc đăng kí nhân viên sẽ nhận được mật khẩu trong e-mail được gửi tới, sử dụng mật khẩu đó để đăng nhập.

  3. Khi  nhấn đăng kí , nhân viên sẽ được đăng kí.

    Khi hoàn thành đăng kí thông tin cơ bản của nhân viên, ID đăng nhập sẽ được phhát hành,  nếu ứng dụng lịch làm việc của nhân viên hay thực tế đi làm được thực hiện, hãy cài đặt mật khẩu, sau khi cài đặt mật khẩu, nhân viên có thể đăng nhập được.

  •  Nhân viên đăng kí sau, chọn cài đặt điều kiện lao động của nhân viên, chọn phương thức trả lương hay lương. 
   Trình tự cài đặt điều kiện lao động của nhân viên ở dưới đây.
  • step 2 : cài đặt điều kiện lao động của nhân viên.


  •  Nếu thực hiện hệ thống tính lương, đến chuyển khoản,cần phải cài đặt bảo hiểm xã hội của nhân viên, đăng kí tài khoản chuyển khoản.
    Đăng kí tài khoản ngân hàng, cài đặt bảo hiểm xã hội của nhân viên, hãy xác nhận ở dưới đây.
   Step3. Đăng kí tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội.
  Bạn có thấy bài viết này hữu ích
  Scroll